VILDMEDHUSE.DK

Vildmedhuse.dk er min portal for særligt interessante boliger der er til salg på boligmarkedet. Jeg oprettede siden i 2019

Der er i de sidste 10 år (2010 – 2020) opført omkring 88.000 nye enfamiliehuse i Danmark. Til sammenligning er der i samme periode handlet enfamiliehuse 430.000 gange[1]. Der er altså ca. 5 gange flere danskere, der får deres boligbehov og -drømme, dækket gennem erhvervelse af et genbrugshus end ved nybyggeri.

Traditionelt beskæftiger arkitekter sig med ny- og ombygning i relation til enfamiliehuse. En stor del af arkitektens værdiskabelse i dette arbejde ligger i at formidle æstetiske, rumlige- og kulturhistoriske værdier til bygherren. Arkitekten sikrer i dag også at bæredygtighed indgår som et metatema i denne sammenhæng. Hvorfor ikke udvide arkitektens værdiskabelse til også at indgå i den proces det er at erhverve et eksisterende hus.

 

Sidstnævnte er særligt aktualiseret i disse år, hvor mange boligkøbere i de større byer vælger at rive deres nyerhvervede gamle hus ned for at opføre et nyt. Det bliver fremført at et nyt hus er mere energieffektivt end et gammelt. Men sandheden er at CO2 udledningen ved nybyggeriet ofte langt overgår udledningen ved en renovering af det eksisterende[2].

Vi arkitekter har for mig at se en stor mulighed for at ’blande os’ positivt i boligmarkedets formidling af brugte huse for netop at sikre, at arkitektonisk kvalitet i bred forstand gøres tydelig og tilgængelig for befolkningen – Det er ambitionen bag Vildmedhuse.dk

 

Du kan besøge min blog HER